Ynys Môn

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan Eisteddfod 2017 yn agosau

Ychydig dros bythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.  

Cyfle i fusnesau Môn fwydo mewn i gyrsiau iaith

Mae’r Eisteddfod a Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin eisiau clywed gan gwmnïau a busnesau ar Ynys Môn sy’n awyddus i dderbyn gwersi Cymraeg rhad ac am ddim cyn ymweliad yr Eisteddfod.

Briff Prosiect Celf RAS - Pelydrau Cosmig

Tocynnau dau gyngerdd yn gwerthu allan mewn llai na deuddydd

Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn eisoes wedi’u gwerthu ar gyfer dau o’r cyngherddau nos.

Osian Roberts yw Llywydd yr Wyl 2017

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Pêl Droed Cymru, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.  

Gwasanaeth newydd i gystadleuwyr ar wefan yr Eisteddfod

Gydag ychydig yn llai na mis i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n sicr o fod o gymorth i gystadleuwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu rhagbrofion eleni.

Tocynnau Eisteddfod Môn ar gael!

Mae tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi mynd ar werth y bore 'ma.

Deri Tomos yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2017

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Deri Tomos, Llanllechid, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Dan Puw yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams eleni

Dan Puw o’r Parc ger Y Bala yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  

Cyhoeddi lein-yps Maes B 2017

Unwaith eto eleni, bydd prif fandiau Cymru’n perfformio ar lwyfan Maes B, wrth i’r ŵyl gerddoriaeth Gymraeg bwysicaf ddathlu’i phen blwydd yn ugain oed.

Tudalennau