Ynys Môn

Lansio Ffatri Llais, gweithdai lleisiol i gantorion Cymru

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru yn cydweithio i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd.

Eden yw sêr nos Wener y Steddfod

Un o’r cwestiynau mawr cyn i docynnau’r Eisteddfod fynd ar werth yw pwy fydd ar Lwyfan y Maes nos Wener eleni? 

Cyhoeddi manylion cyngherddau Eisteddfod Môn

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Maes Gwersylla'r Eisteddfod yn llenwi'n gyflym

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf fod Maes Carafanau’r Eisteddfod yn llawn, mae’r Maes Gwersylla Teuluol gerllaw hefyd yn prysur lenwi.

Cyfle i gofio a diolch am gyfraniad Sioned James

Bydd S4C yn talu teyrnged i'r diweddar Sioned James ddydd Gwener, 7 Ebrill mewn rhaglen arbennig Cofio Sioned James.

Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2017

Cyfle Tendro: Posteri Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 

Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2017 ar gael

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  

Llond llaw o stondinau ar ôl ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn

Ychydig iawn o stondinau sydd ar ôl i’w archebu ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, felly mae’r trefnwyr yn annog unrhyw un sy’n awyddus i logi stondin i gysylltu cyn gynted â phosibl.

Tudalennau