Ynys Môn

Maes Carafanau 2017 yn llawn

Mae maes carafanau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn llawn.

Dosbarth Meistr Gwobr Richard Burton

Dros y blynyddoedd mae Gwobr Richard Burton wedi rhoi cyfle i rai o berfformwyr blaenaf Cymru gael profiad o fod ar lwyfan.

Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod.

Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2017

Unwaith eto eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth i wobrwyo cân werinol ac acwstig ei naws, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd. 

Cofio'r Rhyfel Mawr ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod

Ganrif yn ôl, roedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ei hanterth, gyda miloedd o fechgyn ifanc eisoes wedi’u lladd, a rhagor yn cael eu hanfon i’r Rhyfel bron yn ddyddiol.  

Dim ond pythefnos ar ôl i enwebu i'r Orsedd

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  

Carafanau a stondinau Ynys Môn yn gwerthu'n gyflym

Stondinau a safleoedd carafan yn gwerthu'n arbennig o dda.

Gig y Pafiliwn 2017

Ar noswaith #DyddMiwsigCymru, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi manylion Gig y Pafiliwn 2017 fydd yn cael ei chynnal yn y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Ynys Môn. 

Pafiliwn yr Eisteddfod yn ennill gwobr

Mae Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ennill un o wobrau mawr y diwydiant gwyliau ar draws Prydain.

Tudalennau