Ynys Môn

Y Maes

Wele map o faes Eisteddfod 2019 a'r Rhaglen Boced isod.

Beth yw'r Maes?

Gwobr Goffa Daniel Owen yn denu nifer fawr o geisiadau

Gyda’r dyddiad cau wedi pasio, cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod nifer y ceisiadau ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 yn record newydd.

Lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2017

Unwaith eto eleni, mae Maes B a Radio Cymru’n cydweithio i lansio un o uchafbwyntiau’r Sîn Roc Gymraeg – cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.

Yr Orsedd yn galw am enwau i'w hanrhydeddu ym Môn

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  

Dim ond wythnos i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Dim ond wythnos sydd i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.

Dewch i Ganu'r Meseia!

Gyda llai na deufis i fynd tan y Nadolig, mae Pwyllgor Apêl Porthaethwy’n cychwyn ar eu dathliadau drwy wahodd pawb i ddod atynt ar gyfer perfformiad arbennig o’r Meseia gan Handel yng Nghapel Mawr, Porthaethwy.

Galw am enwebiadau ar gyfer Medal Syr TH Parry-Williams

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? 

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eistedddfod 2017

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i wyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg? 

Mis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Tudalennau