Ynys Môn

Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Ynys Môn

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae manylion Côr yr Eisteddfod wedi’u cyhoeddi, a gellir cofrestru i fod yn aelod o’r côr dros yr wythnosau nesaf.

Lleihau Trosedd a Diogelwch Personol

Mae’r Eisteddfod yn ŵyl fawr a heddychlon, ond mae rhywfaint o droseddu yn digwydd yn anffodus.  

Cannoedd yn Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn

Daeth cannoedd o bobl Môn a’r ardaloedd cyfagos i Gaergybi ddoe, ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Araith yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, wrth iddo gael ei Orseddu

Ddydd Sadwrn, gorseddir yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, ar ddechrau Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn 2017.Isod ceir copi o’r sylwadau a draddodir ganddo o’r Maen Llog yn ystod y seremoni.

Caergybi'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2017

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Caergybi dydd Sadwrn, wrth i Ynys Môn groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2017 i’r sir.  

Cyhoeddi Eisteddfod 2017 yn prysur agosau

Gyda dim ond wythnos a hanner i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.

Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys nifer o gwestiynau ac atebion a fydd yn eich helpu chi wrth baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Y Maes

Isod ceir rhestr o'r cwestiynau a ofynnir yn fwyaf aml am Faes yr Eisteddfod.  Defnyddiwch yr wybodaeth wrth baratoi am yr wythnos eleni.Cliciwch ar y cwestiwn i weld yr ateb.

Helfa Hanes Hedd Wyn

Ddydd Mawrth (17 Mai), bydd cyfle i blant ysgolion cynradd Ynys Môn fynd draw i Oriel Ynys Môn i fod yn rhan o brosiect cyffrous am hanes Hedd Wyn a’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.

Tudalennau