Ynys Môn

Diolch am wythnos i'w chofio

Gyda’r Maes wedi gwagio a’r gwaith o ddatgymalu’r Pafiliwn a’r adeiladau eraill wedi cychwyn, Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod fu’n edrych yn ôl ar yr wythnos ym Modedern.

Eiddo Coll

Mae nifer fawr o bethau'n cael eu colli a'u darganfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod bob blwyddyn.

Canlyniadau nos Fercher 9 Awst

Canlyniadau dydd Sadwrn 12 Awst

Ffigurau Ymwelwyr 12.08.17

Llythrennau Mawr yr Eisteddfod

Faint o luniau sydd wedi’u tynnu o flaen llythrennau eiconig y gair ‘Eisteddfod’ ar y Maes ym Modedern yr wythnos hon?

Canlyniadau dydd Gwener 11 Awst

Ffigurau Ymwelwyr yr wythnos

Isod ceir ffigurau ymwelwyr am y blynyddoedd diwethaf.

Ffigurau Ymwelwyr 11.08.17

Osian Rhys Jones yn ennill Cadair Eisteddfod Ynys Môn

Osian Rhys Jones, yn wreiddiol o ardal Y Ffôr, Pwllheli, ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.

Tudalennau