Ynys Môn

Cerddi Y Lle Celf 2017

Comisiynwyd y bardd Llion Pryderi Roberts i ymateb i'r gwaith yn Y Lle Celf.  Dyma'i gerddi.

Y Cymry'n gwrthryfela mewn symffoni yn y Pafiliwn

Adolygiad gan Aled Russell (Llais y Maes)

Pigion wythnos Llais y Maes

Dyma bigion o wythnos Llais y Maes yn yr Eisteddfod eleni.

Tudalennau