Ynys Môn

Deri Tomos yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2017

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Deri Tomos, Llanllechid, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Emma Chappell yw Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Emma Chappell.  

Canlyniadau dydd Mawrth 8 Awst

Neb yn deilwng yn seremoni Tlws y Cerddor

Heno, cyhoeddwyd nad oedd neb yn deilwng yng nghystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 

Englyn y Dydd - dydd Iau

Ffigurau Ymwelwyr 09.08.17

Parcio Dydd Iau

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Iau gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona.

Ail Fedal Ryddiaith Eisteddfod Ynys Môn i Sonia Edwards

Ar alwad y corn gwlad yn 1999, Sonia Edwards gododd i dderbyn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.  

Taith Y Lle Celf

Methu cyrraedd yr Eisteddfod?  Dewch i grwydro Y Lle Celf gyda ni...

Parcio Dydd Mercher

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Mercher, gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 

Tudalennau