Ynys Môn

Osian Roberts yw Llywydd yr Wyl 2017

Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Pêl Droed Cymru, yw Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni. 

Diolch am wythnos i'w chofio

Gyda’r Maes wedi gwagio a’r gwaith o ddatgymalu’r Pafiliwn a’r adeiladau eraill wedi cychwyn, Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod fu’n edrych yn ôl ar yr wythnos ym Modedern.

Eiddo Coll

Mae nifer fawr o bethau'n cael eu colli a'u darganfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod bob blwyddyn.

Canlyniadau nos Fercher 9 Awst

Canlyniadau dydd Sadwrn 12 Awst

Ffigurau Ymwelwyr 12.08.17

Llythrennau Mawr yr Eisteddfod

Faint o luniau sydd wedi’u tynnu o flaen llythrennau eiconig y gair ‘Eisteddfod’ ar y Maes ym Modedern yr wythnos hon?

Canlyniadau dydd Gwener 11 Awst

Ffigurau Ymwelwyr yr wythnos

Isod ceir ffigurau ymwelwyr am y blynyddoedd diwethaf.

Ffigurau Ymwelwyr 11.08.17

Tudalennau