Ynys Môn

Ffigurau Ymwelwyr 08.08.17

Neb yn deilwng yng Ngwobr Goffa Daniel Owen

Er i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ddenu mwy o geisiadau nag erioed o’r blaen eleni, nid oedd yr un ymgais yn haeddu’r wobr yn ôl y beirniaid, Bethan Gwanas, Caryl Lewis a’r diweddar Tony Bianchi, a fu farw wythnosau’n unig cyn yr Eisteddfod eleni.

Dan Puw yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams eleni

Dan Puw o’r Parc ger Y Bala yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  

Llwyddiant Mawr i Chroma

Mae enillwyr Brwydr y Bandiau Maes B a Radio Cymru 2016 wedi’u dewis i berfformio yng ngwyliau Reading a Leeds eleni, fel rhan o gynllun BBC Introducing.

Englyn y Dydd (Mercher)

I'r Byw - Y Lle Celf

I’R BYW : Y LLE CELF, DYDD MAWRTH 8 AWST 2017 gyda CHRISTINE MILLSGWEITHDY TRA GWAHANOL!

Ogof 360 Maes B - Profiad Newydd ar Faes yr Eisteddfod

Dewch draw i Ogof 360 Maes B ar y Maes am brofiad cwbl newydd yn ystod yr wythnos…

Limrig y Dydd - dydd Gwener

Limrig y Dydd - dydd Iau

Limrig y Dydd - dydd Mercher

Tudalennau