Ynys Môn

Edrych nol ar 2017

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.

Cronfa Leol Môn yn torri pob record

Gwaith papur 3D yn ennill y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain

Artist o Gaerdydd sy’n ymchwilio i bosibiliadau lluniadu tri dimensiwn, sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Lluniadau yn yr aer yn ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

Artist sydd wedi creu ystafell wifren yn cynnwys dresel Cymreig, gwely o Slofacia, ynghyd â dillad a bord a chadeiriau, sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Pum mlynedd o Llais y Maes

Mae Llais y Maes yn dathlu'i ben blwydd yn bump oed yn yr Eisteddfod eleni.

Dewch am dro ar Faes yr Wyl...

Mae pawb yn ymwelwyr newydd neu anghyfarwydd wrth gyrraedd y Maes am y tro cyntaf.  

Gwyn Hughes Jones yn dychwelyd i'w wreiddiau ar gyfer Cyngerdd Gala'r Eisteddfod

Bydd un o sêr y byd opera’n dychwelyd i’w wreiddiau ym Môn yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni, wrth i Gwyn Hughes Jones gamu ar lwyfan y Pafiliwn i berfformio mewn cyngerdd arbennig, nos Sadwrn 5 Awst.

Cabarela

Gorffwysgan i gofio'r bechgyn a gollwyd yn y Rhyfel Mawr

Ar dudalen chwech o bapur Y Dydd, 14 Medi 1917, roedd adroddiad o Eisteddfod Penbedw’n cynnwys y newyddion trist am seremoni’r Cadeirio wythnos ynghynt.

Gwybodaeth am drefniadau wrth gyrraedd y Maes

Cofiwch adael mwy o amser nag arfer i dod i mewn i'r Maes eleni, gan y byddwn yn cynnal archwiliadau bagiau ar hap yn y brif fynedfa.

Tudalennau