Ynys Môn

Rhyddhau Mwd a Gwaed - Sengl o Gyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod

Gydag ychydig dros wythnos yn unig i fynd cyn A Oes Heddwch? - cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn - bydd Aled a Dafydd Hughes, sy’n arwain tîm creadigol y prosiect yn cyhoeddi manylion un o’r caneuon sy’n cael ei rhyddhau fel rhagflas o’r hyn sydd i ddod yn y perfformiad.  

I'r Byw - Gweithdy tra gwahanol

Eisteddfodwyr, gyfeillion, fandaliaid celfyddydol....Mae prosiect celf I’r Byw angen eich cymorth.

Llais y Maes

Mae Llais y Maes yn wasanaeth newyddion digidol cyffrous ar y cyd â S4C, ITV Cymru Wales a'r Eisteddfod Genedlaethol. 

Maes gwersylla teuluol yr Eisteddfod yn llawn

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi bod y maes gwersylla teuluol ar gyfer yr ŵyl eleni’n llawn. 

Creu Tlysau Dysgwr y Flwyddyn 2017

Roedd trefnwyr yr Eisteddfod yn awyddus i gomisiynu tlysau ychydig yn wahanol ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Gwybodaeth am ofal a lles ym Maes B

Mae gofal a lles mynychwyr Maes B yn hollbwysig i’r trefnwyr, ac eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd ar y maes pebyll. 

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Heddiw, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener 11 Awst.

Gweithdy 'Ffoli ar Fflagiau' i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod

Ydych chi’n mwynhau crefftau, creu a gwaith llaw?  Hoffech chi helpu i roi dipyn o liw i ardal Ynys Môn cyn ymweliad yr Eisteddfod?  

Polisi Alcohol

Dymuniad yr Eisteddfod yw eich bod yn mwynhau’r Ŵyl – yn gyfrifol.

Seremonïau'r Orsedd

Tudalennau