Ynys Môn

Datganiad Polisi Diogelu Plant

Ffotograffiaeth

Polisi Ffilmio, Darlledu a Rhyngrwyd

Eisteddfod yn cyhoeddi lein-yp Ty Gwerin 2017

Mae’r Eisteddfod yn falch o gyhoeddi manylion y Tŷ Gwerin eleni.  

Lansio Pecyn Addysg ysgolion Môn

Cafodd plant Ysgol Bryngwran gyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i becyn addysg gan ei lansio yn yr ysgol yr wythnos hon.

Dysgu am yr Eisteddfod yn ysgolion Môn

Ddydd Mawrth (20 Mehefin), bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.

Troelli'r Arddangosfa Agored

Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Heno (12 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Llangefni.

Tudalennau