Cerddoriaeth (Offerynnol)

Manylion y cystadlaethau, yr amodau arbennig a'r ffurflen gais.

62. Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano

Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans

Disgwylir i’r cystadleuwyr gyfeilio i ddarn ar gyfer offeryn a bod yn barod i gyfeilio i ddarn arall a osodir ar y dydd. Bydd yr ail ddarn yn gân osodedig. Ni chynhelir y gystadleuaeth ar lwyfan y pafiliwn.

(a) Darn ar gyfer offeryn oddeutu 5 munud o hyd
Ymholer â Swyddfa’r Eisteddfod ar ôl 1 Mehefin 2018 am ragor o wybodaeth

(b) Cân osodedig

Rhoddir 20 munud i’r cystadleuwyr ymgyfarwyddo â’r darnau ynghyd â’r ddau ddatgeinydd.

Gwobr:

£300 (£200 o Gronfa Eleri a £100 gan Gwilym a Glenys Evans, Llandyrnog, Dinbych er cof am eu merch, Eleri i ariannu astudiaeth bellach mewn cyfeilio)

--------------------

63. Grŵp Offerynnol Agored

Tri aelod neu fwy. Rhaglen hunanddewisiad hyd at 10 munud

Gwobr:
£600 (Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen) i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniaid

--------------------

64. Deuawd Offerynnol Agored

Rhaglen hunanddewisiad hyd at 5 munud

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Judith James, Llandaf, Caerdydd)

--------------------

65. Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd

Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes

Mae cystadlaethau 66-71 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth gwerth £3,000 o Gronfa Peggy a Maldwyn Hughes. Bydd yr Ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2018, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg. Sefydlwyd yr ysgoloriaeth hon i hyrwyddo cerddoriaeth offerynnol yng Nghymru. Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr. Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu mwy nag unwaith i ennill y gwobrau.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 66-71 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 19 oed a throsodd

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 15 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 66-71 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr:

Y Rhuban Glas a £150 (Delwyn Tibbott, Llandaf) ac ysgoloriaeth gwerth £3,000 (Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes, i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

--------------------

66. Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

--------------------

67. Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

--------------------

68. Unawd Piano 19 oed a throsodd
Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

(£200 Gwynneth Roberts er cof am ei rhieni, Mona a David Omri Davies)

--------------------

69. Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Delwyn Tibbott, Llandaf)

--------------------

70. Unawd Telyn 19 oed a throsodd

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40

--------------------

71. Unawd Offeryn/nau Taro 19 oed a throsodd  

Gwobrau:

1. £100
2. £60
3. £40
(£200 Ysgol y Gadeirlan, Llandaf)

--------------------

72. Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed

Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans – £1,500

Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas – £500

Mae cystadlaethau 73-77 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 gan Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans (£1,500) ac Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas (£500). Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2018, neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr.

Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu mwy nag unwaith i ennill y gwobrau.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 73-77 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion 16 ac o dan 19 oed

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu ragor. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 12 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 73-77 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr:

Y Rhuban Glas (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £150 (Gwawr Owen, Caerdydd)  ac ysgoloriaeth gwerth £2,000 (£1,500 Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans; £500 Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas, i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr)

--------------------

73. Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

--------------------

74. Unawd Llinynnau 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

--------------------

75. Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed
Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Côr Meibion Maelgwn er cof am R Davy Jones, Llanfairfechan)

--------------------

76. Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25
(£150 Ysgol y Gadeirlan, Llandaf)

--------------------

77. Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

--------------------

78. Unawd Offeryn/nau Taro 16 ac o dan 19 oed

Gwobrau:

1. £75
2. £50
3. £25

--------------------

79. Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed

Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans

Mae cystadlaethau 80-84 yn arwain at y Rhuban Glas ac Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans gwerth £1,000. Bydd yr ysgoloriaeth yn agored i unrhyw berson a anwyd yng Nghymru neu y ganwyd un o’i r/rhieni yng Nghymru, neu unrhyw berson sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru am y 3 blynedd cyn 31 Awst 2018 neu unrhyw berson sy’n siarad neu’n ysgrifennu Cymraeg.

Mae’r ysgoloriaeth i’w dal am flwyddyn yn unig, ac i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr.

Ni all neb dderbyn yr un ysgoloriaeth fwy nag unwaith, ond gellir cystadlu mwy nag unwaith i ennill y gwobrau.

Bydd y panel beirniaid yn dewis pedwar cystadleuydd yng nghystadlaethau 80-84 i gystadlu ar lwyfan y pafiliwn a dylid cyflwyno’r un rhaglen.

Unigolion dan 16 oed

Gofynnir i’r cystadleuwyr yn y cystadlaethau a ganlyn ddewis rhaglen o un darn neu fwy. Ni ddylai’r rhaglen gyflawn fod yn hwy na 10 munud. Mae pob cystadleuydd yn gyfrifol am ei gyfeilydd ei hun. Ni ddarperir cyfeilydd swyddogol. Bydd pedwar cystadleuydd o blith cystadlaethau 80-84 yn cystadlu am y Rhuban Glas. Cynhelir y cystadlaethau hynny yn yr un ganolfan, y naill ar ôl y llall, o flaen panel o feirniaid.

Gwobr: Y Rhuban Glas (Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf) a £100 (Ysgol y Gadeirlan, Llandaf) ac ysgoloriaeth gwerth £1,000 (Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans), i’w defnyddio i hyrwyddo gyrfa’r enillydd fel offerynnwr

--------------------

80. Unawd Chwythbrennau dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20

--------------------

81. Unawd Llinynnau dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60

2. £30
3. £20
(£110 Er cof am Peter Elias Jones gan ei deulu)

--------------------

82. Unawd Piano dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20
(£110 Er cof am y diweddar Mrs Joan Hooper [William gynt], gynt o Arosfa, Llanwrtyd ac yna o Gaerdydd)

--------------------

83. Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30 (Branwen Gwyn ac Elis Griffiths, Grangetown, Caerdydd)
3. £20

--------------------

84. Unawd Telyn dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60

2. £30
3. £20
(£110 Er cof am Peter Elias Jones gan ei deulu)

--------------------

85. Unawd Offeryn/nau Taro dan 16 oed

Gwobrau:

1. £60
2. £30
3. £20

--------------------

 (9). Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol

Trefniant heb fod yn hwy na 7 munud o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig ar gyfer cyfuniad o offerynnau gwerin neu offerynnau gwerin a lleisiau. Rhoddir pwyslais ar natur draddodiadol y perfformiad.

Gwobr:

£300 (Ysgol y Gadeirlan, Llandaf)  i’w rannu yn ôl dymuniad y beirniaid

--------------------

Cystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin

(10). Unawd ar unrhyw offeryn gwerin

Rhaglen o ganeuon gwerin neu geinciau traddodiadol Cymreig heb fod yn hwy na 5 munud. Rhoddir pwyslais ar dechneg, arddull a dehongliad traddodiadol Cymreig.

Gwobrau:

1. Tlws Coffa John Weston Thomas i’w ddal am flwyddyn a £75
2. £50
3. £25
(£150 Delwyn Tibbott, Llandaf)

--------------------

Beirniaid a Chyfeilyddion:

Beirniaid Lleisiol

Panel o 3 ar gyfer Corawl: Joy Amman Davies, Brian Hughes, Rhian Roberts
Towyn Roberts: Leah-Marian Jones, Rebecca Evans, Alun Rhys Jenkins

Unawdau 25 oed a throsodd: Bethan Dudley Fryar, Catrin Wyn Davies, Donald Maxwell

Unawdau 19 ac o dan 25 oed: Huw Rhys-Evans, Merril Jenkins, Gwion Thomas

Cystadlaethau lleisiol eraill: Elen ap Robert, Delyth Hopkins Evans, Rhys Meirion

Sioe Gerdd: Rhidian Marc, Rebecca Trehearn

--------------------

Offerynnol:

Chwythbrennau: Daniel Brian Hughes

Llinynnau: Elenid Owen

Piano: Siwan Rhys

Pres: Robert Samuel

Telyn: Hannah Stone

Offerynnau taro: Robin Llwyd Jones

Cyfeilyddion: Jeffrey Howard, Kim Lloyd Jones, Glian Llwyd, Rhiannon Pritchard

PDF icon Rheolau ac Amodau Cystadlu Microsoft Office document icon Ffurflen Gais (Word)PDF icon Ffurflen Gais (PDF)PDF icon Amodau arbennig adran Gerddoriaeth (PDF)